No comments yet

Գունավոր մատիտներ Crayola — 36 հատ

Crayola գունավոր մատիտների հավաքածու՝ 36 հատ մատիտ, որոնք արդեն սրված են և պատրաստ օգտագործման համար։ Խորհուրդ է տրվում գնել հատկապես դպրոցական տարիքի երեխանի համար, քանի որ անվտանգ են և չեն պարունակում թունավոր տարրեր։Պատվիրի՛ր, քանի դեռ զեղչված է։